Diensten

diensten idee Idee-ontwikkeling
Wij luisteren naar uw ideeën en horen graag hoe u de ontwerpen of producten gerealiseerd wilt hebben. Uw inzichten zijn een belangrijke input voor ons werk. Waar mogelijk vullen wij uw ideeën aan en helpen u technische vraagstukken op te lossen.


diensten ontwerp Ontwerp
Het is de taak van onze constructeurs om de eerste opzet uit te werken tot een professioneel ontwerp. Door gebruik te maken van geavanceerde 3-D pakketten kunnen wij al in een vroeg stadium het ontwerp of delen hiervan visueel maken. Graag betrekken wij u in het ontwerpproces door tussentijds afbeeldingen en animaties aan te leveren.


diensten detailleren Productietekeningen
Heldere productietekeningen minimaliseren de kans op fabricagefouten. Onze technisch tekenaars zetten bestaande of net gemaakte ontwerpen om in productietekeningen. Dit gebeurt conform de laatste internationale normen. Hierdoor kunt u waar dan ook ter wereld uw product laten fabriceren.


 diensten fabricage

 

Fabricage en begeleiding
Bij Ratex helpen wij u ook om de ontwerpen/tekeningen om te zetten in een product. Op verzoek verzorgen wij de fabricage en kunnen wij de ingebruikname voor u begeleiden. Hiertoe werken wij nauw samen met gespecialiseerde machinefabrieken.diensten testen Testprogramma's
Door middel van een testprogramma of duurtest kan een machine of apparaat verder geoptimaliseerd worden. Testen worden ook gebruikt om in een vroeg stadium van de ontwikkeling de haalbaarheid van een ontwerp of deelontwerp te kunnen toetsen. Van alle door ons uitgevoerde testen ontvangt u een overzichtelijk rapport.


diensten exp view Exploded views
Exploded views helpen u bij het verduidelijken van de werking of opbouw van het product. Onze constructeurs maken overzichtelijke tekeningen die u direct in uw handleiding of brochure kunt verwerken. Veel voorkomende toepassingen zijn montagehandleidingen en bedienings- of onderhoudshandleidingen.


diensten ce CE-documenten en handleidingen
Het leveren van een bedienings- of onderhouds- handleiding bij een product is een wettelijke vereiste. Wij maken de handleidingen op een efficiënte manier. Al in een vroeg stadium van het ontwerpproces wordt in de documentenstroom rekening gehouden met de benodigde informatie. Daarnaast stellen wij de noodzakelijke CE-documenten voor u op.
Wij gebruiken software van Autodesk

 diensten autodesk

 
 Maar kunnen ook werken met

diensten creo

diensten sw